Berichten

 • Einde vergoeding voor inkomend verkeer

  Gebruikers van de xoip plus dienst ontvingen tot op heden credits voor elke minuut dat zij faxverkeer ontvingen op een 084 nummer. het uitkeren van een vergoeding op 084 is niet toegestaan, dit mag alleen op 09xx nummers, hierom zijn we hier per direkt mee gestopt. Verder lezen

 • Consolidated product range

  XOIP has consolidated its product range; XOIP basic is no longer available for signup. Existing XOIP Basic users may now forward their numbers to Dutch mobile phones at no additional cost. Verder lezen

 • Minder produkten, meer duidelijkheid

  XOIP biedt vanaf heden nog maar 1 gratis produkt aan, XOIP Plus. Iedreen kan nu gratis doorschakelen naar een GSM nummer. Verder lezen

 • Custom Fax Header

  With XOIP you are now able to customize your fax header. Verder lezen

 • Aangepaste Fax Header

  XOIP maakt het nu mogelijk om bij het versturen uw fax header informatie aan te passen. Verder lezen

 • How to email a Fax

  Send the email to [email protected] replacing 311231234 with the fax number. Be sure to enter the number in international format, where the first digits are the country code. You don’t need to enter the 00 or +. Verder lezen

 • Faxing Amsterdam

  With XOIP it is now possible to receive and send faxes via email in Amsterdam. To do this, the use of a KPN number is not necessary. Verder lezen

 • Area code Rotterdam, number Rotterdam

  XOIP now offers the possibility for each KPN subscriber to obtain an alternative number with an Rotterdam area code. Applying for a number with an Rotterdam area code provides a number of attractive benefits for Rotterdam’s homes and business world. Verder lezen

 • Faxing Rotterdam

  With XOIP it is now possible to send and receive faxes via email in Rotterdam. A KPN number is not neccessary. Verder lezen

 • Area code Amsterdam, Number Amsterdam

  Thanks to the possibilities from XOIP, your organisation in Amsterdam will always be reachable by your clients. At the same time regular local landline rates apply when your business partners or clients are trying to reach you. Efficient and effective. Verder lezen

 • VOIP Amsterdam | SIP Amsterdam

  With the availability of a local XOIP 020 – phone number in Amsterdam or by porting your existing connection, XOIP provides the solution for VOIP Amsterdam or SIP Amsterdam. additional information can be found on http://www.xoip.com/nl/nederlandse-fax-en-spraak-nummers Verder lezen

 • Faxing Utrecht

  All business establishments and even individuals in Utrecht can choose between a new XOIP number in Utrecht or continue to use their current number. Verder lezen

 • Area code Utrecht, number Utrecht

  Applying for a number with an Utrecht area code provides a number of attractive benefits for Utrecht’s national and internationally oriented business world. Verder lezen

 • Local number Den Haag, number Den Haag

  By using XOIP you can now link your existing phone number to a 050 – XOIP area code. The use of the KPN services for telephone and fax connections becomes redundant. With the XOIP number you can even receive faxes to your email address. Also forward calls to your Skype connection or to your mobile phone by using this alternative number on a 050 – area code. Verder lezen

 • Groningen area code, number Groningen

  With XOIP it is possible to obtain an alternative number with an area code in Groningen. By using XOIP you can now connect your existing phone to a 050 – XOIP area code. The use of the KPN services for the telephone and fax connections becomes redundant. Verder lezen

 • VOIP Den Haag/ SIP Den Haag

  By provisioning a 070-XOIP phone number in Den Haag, or by porting your existing connection, XOIP offers a solution for VOIP and SIP numbers in Den Haag. Read more about local numbers on our website. Verder lezen

 • VOIP Rotterdam | SIP Rotterdam

  XOIP offers the possibility to forward incoming calls to your usual VOIP, SIP, Skype connection or to your mobile or fixed line. Verder lezen

 • Faxing Arnhem

  Companies located in Arnhem can choose between a new XOIP number in Arnhem or continue to use their current number. Besides the free 084 numbers, XOIP also offers local nunmbers in Arnhem. Companies in Arnhem can therefore request XOIP numbers with their own 026 – prefix. Verder lezen

 • VOIP Utrecht | SIP Utrecht

  With the availability of a local XOIP 030 – phone number in Utrecht or by porting your existing connection, XOIP provides the solution for VOIP Utrecht or SIP Utrech. Verder lezen

 • Tariffs

  In de eerste maand van 2013 zijn de tarieven voor XOIP Basic en XOIP Plus aangepast, het tarief is nu respectievelijk 70 en 80 cent per minuut. U vindt de tarieven op onze website altijd hier. Verder lezen

 • Fax sending via email

  With XOIP you can now follow these easy steps to send faxes via email. Verder lezen

 • How can you send a fax via email for free?

  Although it is not possible to send a fax completely free from an email account, there is however the possibility to, for example, create a fax document of 8 pages long and send it at a once-off fee of approximately one euro! Verder lezen

 • How to send a fax via email using XOIP.

  The fax is saved as a .PDF document and attached to an email message. Only the .PDF document will be sent as a fax. Any text in the email or subject will not be sent. Verder lezen

 • Voice Tweet

  After obtaining a XOIP number, you can link this number to your Facebook or Twitter account. Then you only need to call this number and leave a message, to share the message with your social network. Friend, family and other followers will receive a link to enable them to play back the message. Verder lezen

 • Skype

  Thanks to XOIP it is possible to forward calls to your Skype number. Verder lezen

 • Useful hints to optimise XOIP usage
 • How to request a local XOIP number

  Besides the well-known 084 numbers, XOIP also has access to local numbers in all Dutch areas. You can request a local XOIP number with your own area code through the subscribe icon on the XOIP website. If you live, for example, in The Hague, you can request a 070 XOIP number. Verder lezen

 • The various XOIP packages

  XOIP offers you various packages. There is a XOIP Basic Package, a XOIP Plus Package and a XOIP Local Package. Verder lezen

 • Some differences between porting and forwarding numbers to XOIP.
 • XOIP can take over your current fax number.
 • Tarieven

  In de eerste maand van 2013 zijn de tarieven voor XOIP Basic en XOIP Plus aangepast, het minuut tarief is nu respectievelijk 70 en 80 cent per minuut. U vind de tarieven op onze website altijd hier. Verder lezen

 • XOIP kan uw huidige faxnummer overnemen.
 • Enkele verschillen tussen het porteren en het doorschakelen van nummers naar XOIP.
 • De verschillende XOIP pakketten

  XOIP biedt u verschillende pakketten aan. Zo bestaat er XOIP Basis pakket, een XOIP Plus pakket en een XOIP lokaal pakket. Verder lezen

 • Hoe vraag je een lokaal XOIP nummer aan

  Naast de bekende 084 nummers beschikt XOIP ook over lokale nummers in elk Nederlands netgebied. Via de XOIP website onder de icon aanmelden kunt u een lokaal XOIP nummer met uw eigen kengetal aanvragen. Woont u bijvoorbeeld in Den Haag, dan kunt u dus een 070 XOIP nummer aanvragen. Verder lezen

 • Handige tips om het XOIP gebruik te optimaliseren
 • Faxen versturen via email

  Met XOIP kunt u nu ook in de volgende stappen gemakkelijk faxen per email versturen. Verder lezen

 • VOIP Utrecht | SIP Utrecht

  Met het beschikbaar stellen van een lokaal XOIP 030 – telefoonnummer in Utrecht of door het porteren van de reeds bestaande verbinding biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Utrecht of SIP Utrecht. Verder lezen

 • Faxen Arnhem

  Bedrijven die gevestigd zijn in Arnhem kunnen kiezen tussen een nieuw XOIP nummer in Arnhem of hun huidige nummer blijven gebruiken. Naast de gratis 084 nummers beschikt XOIP ook over lokale nummers in Arnhem. Bedrijven in Arnhem kunnen dus een XOIP nummer aanvragen met hun eigen 026 – kengetal. Verder lezen

 • Netnummer Groningen, nummer Groningen

  Met XOIP is het mogelijk om een alternatief netnummer in Groningen te verkrijgen.Door het gebruik van XOIP kunt u nu uw reeds bestaande telefoonnummer koppelen aan een 050- XOIP netnummer. Het gebruik van de KPN diensten voor wat betreft de telefoon- en faxverbindingen wordt hierdoor overbodig. Verder lezen

 • VOIP Den Haag/ SIP Den Haag

  Met het beschikbaar stellen van een 070-XOIP telefoonnummer in Den Haag of door het porteren van de reeds bestaande verbinding biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Den Haag of SIP Den Haag. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op www.xoip.com/nl/wat-biedt-xoip/doorschakelen . Verder lezen

 • Netnummer Den Haag, nummer Den Haag

  Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw reeds bestaande telefoonnummer koppelen aan een 070- XOIP netnummer. Het gebruik van de KPN diensten voor wat betreft de telefoon- en faxverbindingen wordt dan overbodig. Met het XOIP nummer kunt u ook faxberichten op uw emailadres ontvangen. Zelfs berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer kunnen via dit alternatieve netnummer binnenkomen. Verder lezen

 • VOIP Rotterdam | SIP Rotterdam

  XOIP biedt de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele of vaste lijn. Verder lezen

 • Skype

  Dankzij XOIP is het mogelijk om iedere beller door te schakelen naar uw skype nummer. Verder lezen

 • Faxen Utrecht

  Alle zakelijke instellingen en zelfs particulieren in Utrecht kunnen kiezen tussen een nieuw XOIP nummer in Utrecht of hun huidige nummer blijven gebruiken. Verder lezen

 • Faxen Rotterdam

  Met XOIP is het nu mogelijk om faxen per email te ontvangen en te versturen in Rotterdam. Een KPN nummer is hiervoor niet meer nodig. Verder lezen

 • Voice Tweet

  Na het verkrijgen van een XOIP nummer, dient u dit XOIP nummer te koppelen aan uw eigen Twitter- of Facebookaccount. Vervolgens dient u dit nummer te bellen om berichten in te spreken die direct worden doorgeplaatst naar uw sociale netwerken. Vrienden, familie of volgers ontvangen een link die het geplaatste audiobericht afspeelt. Verder lezen

 • Netnummer Utrecht | Nummer Utrecht

  Het aanvragen van een Utrechts netnummer geeft een aantal aantrekkelijke uitkomsten voor bijvoorbeeld de Utrechtse nationale en internationaal georiënteerde zakenwereld. Verder lezen

 • Hoe kunt u een gratis fax versturen per email?

  Hoewel het niet mogelijk is om een fax geheel kosteloos te versturen vanuit een emailaccount, bestaat daarentegen wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een fax document van 8 bladzijdes lang te versturen tegen een lage éénmalige vergoeding van ongeveer één euro! Verder lezen

 • Hoe moet je een fax per email verzenden via XOIP?

  Het faxbericht wordt als een pdf document opgeslagen en vervolgens toegevoegd aan een emailbericht. Uitsluitend het pdf document zal worden verstuurd als een faxbericht. Dus niet de tekst in het email onderwerp of in de email zelf. Verder lezen

 • Netnummer Rotterdam | Nummer Rotterdam

  Met XOIP is het nu mogelijk om een nieuw Rotterdam netnummer te verkrijgen zowel voor onder meer commerciële als private doeleinden.
  Het aanvragen van een netnummer Rotterdam biedt verscheidene en kostbesparende oplossingen. In het bijzonder geldt dit voor Rotterdamse bedrijven en huishoudens die gebruik maken van de KPN telefoon – en faxverbindingen . Verder lezen

 • Faxen Amsterdam

  Met XOIP is het nu mogelijk om faxen per email te ontvangen en te versturen in Amsterdam . Hiervoor is het gebruik van een KPN nummer niet nodig. Verder lezen

 • Netnummer Amsterdam | Nummer Amsterdam

  Met de XOIP mogelijkheden bent u als Amsterdams bedrijf te allen tijde en wereldwijd bereikbaar voor uw locale clientèle. En uw klanten bellen voor de reguliere lokale vaste net tarieven. Overzichtelijk en praktisch. Verder lezen

 • How to email a Fax

  Send the email to [email protected] replacing 311231234 with the fax number. Be sure to enter the number in international format, where the first digits are the country code. You don’t need to enter the 00 or +. Verder lezen

 • VOIP Amsterdam | SIP Amsterdam

  Met het beschikbaar stellen van een lokaal XOIP telefoonnummer in Amsterdam of door het porteren van de reeds bestaande verbinding biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Amsterdam of SIP Amsterdam. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op www.xoip.com/nl/wat-biedt-xoip/doorschakelen . Verder lezen