Netnummer Utrecht | Nummer Utrecht

XOIP biedt nu de mogelijkheid om een nieuw netnummer te verkrijgen voor ieder KPN abonnee in Utrecht!!.  Aanvullende informatie hierover kunt u terugvinden op de XOIP website.

Het aanvragen van een Utrechts netnummer  geeft een aantal  aantrekkelijke uitkomsten voor bijvoorbeeld de Utrechtse nationale en internationaal georiënteerde zakenwereld.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw  reeds bestaande 030 netnummer  doorschakelen naar  een  XOIP netnummer in Utrecht. Hiermee vervalt het gebruik  van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen. Dit is kostenbesparend!  Verder kan dit Utrechtse netnummer het loket worden voor al uw binnenkomende berichten. U kunt middels dit nummer fax documenten ontvangen op uw emailadres. En zelfs berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer  kunnen via hetzelfde netnummer binnenkomen.

Met dit nieuwe XOIP netnummer is dus het versturen van faxberichten vanuit uw emailadres of on line eveneens geen beperking.

Dankzij  de XOIP mogelijkheden staat u als professioneel Utrechtse organisatie altijd in contact met uw relaties. Tegelijkertijd zijn de reguliere lokale vaste net tarieven  van toepassing wanneer uw zakenrelaties u proberen te bereiken. Efficiënt en effectief.

Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Utrecht wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd.

U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Utrecht telefoonnummer uit te kiezen of om uw reeds bestaande 030 nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  mogelijkheden binnen XOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Hoe kunt u een gratis fax versturen per email?

Vaak wordt XOIP gevraagd op welke manier een gratis fax per email verstuurd kan worden.

Hoewel het niet mogelijk is om een fax geheel kosteloos te versturen vanuit een emailaccount, bestaat daarentegen wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een fax document van 8 bladzijdes lang te versturen tegen een lage éénmalige vergoeding van ongeveer één euro!

Via XOIP kan er een fax verstuurd worden tegen een éénmalige betaling. Dit bedrag is nodig om de verzendkosten te dekken. Verder zit hieraan geen lidmaatschap vast of andere verplichtingen. Het versturen van een pagina naar de VS, Groot-Brittanië of Nederland kost bijvoorbeeld 0,15 euro cents. Het minimum tegoed dat in één keer gekocht kan worden is Euro 1,30 oftewel ongeveer 8 pagina’s.

U kunt dit bedrag betalen door gebruik te maken van Paypal, Ideal of door te bellen naar het XOIP 009 nummer. Hier geldt eveneens dat er geen voortgaand abonnement vereist is. Ook geen andere verplichtingen zitten hieraan vast. U koopt simpelweg wat Euro tegoed en u gebruikt dit om uw faxberichten te verzenden. U hoeft daarbij ook niet uw bankgegevens te geven aan XOIP.

Heel graag zou XOIP uw fax gratis willen versturen. Echter XOIP moet de verbinding naar de ontvanger van uw fax betalen. Indien u de mogelijkheid moet hebben om  faxberichten zelf te ontvangen, kunt u een gratis XOIP nummer aanvragen. De te ontvangen fax documenten kunt u dan voor niets op uw emailadres ontvangen.

Om uw faxberichten te versturen, dient u wel uw emailadres bij XOIP op  te geven. Vervolgens dient het faxbericht, opgemaakt in een pdf format  verstuurd te worden per email naar 311231234@sendfax.xoip.com.

Hoe moet je een fax per email verzenden via XOIP?

Een fax per email versturen in drie gemakkelijke stappen:

1. Wanneer u nog geen XOIP account heeft, meldt u zich dan nu aan voor een gratis XOIP account. Er zijn geen verdere verplichtingen verbonden aan dit account. En verder wordt uw privacy heel serieus genomen, omdat XOIP een geregisteerde Telecomprovider is.

Het gemakkelijkste is om hetzelfde emailadres te hanteren voor zowel het versturen van faxen als voor het XOIP emailaccount. Indien u een ander emailadres voor uw XOIP account wilt opgeven, dient u het “vanaf” adres in uw profiel in te stellen op het moment dat u een XOIP account aanvraagt.

2. Het faxbericht wordt als een pdf document opgeslagen en vervolgens toegevoegd aan een emailbericht. Uitsluitend het pdf document zal worden verstuurd als een faxbericht. Dus niet de tekst in het email onderwerp of in de email zelf.

3. Stuur de email naar 311231234@sendfax.xoip.com. Vervang daarbij 311231234 met het fax nummer. Het faxnummer moet in internationaal formaat worden ingegeven. Dus voor Nederland begint het faxnummer met 31. De 00 of de + kunt u weglaten. XOIP stuurt uw fax naar het faxnummer zoals door u aangegeven in het emailadres.Daarnaast ontvangt u een bericht van XOIP dat de fax al dan niet is afgeleverd.

Wanneer u onvoldoende tegoed voor een faxverzending heeft , zal XOIP u vragen om uw tegoed op te waarderen. De fax wordt dan pas verzonden wanneer er weer voldoende tegoed aanwezig is.

Het aanvragen van een XOIP account en het ontvangen van faxberichten is gratis.Daarentegen heeft u wel voldoende tegoed nodig om faxberichten te versturen. Dit bedrag is nodig om uitgaande telefoonberichten te bekostigen. De hoogte van het tegoed , die u online nodig heeft, kunt u zelf bepalen.Verder worden er geen bankgegevens van u door XOIP gevraagd.

Netnummer Rotterdam | Nummer Rotterdam

Met XOIP is het nu mogelijk om een nieuw Rotterdams netnummer  te verkrijgen voor onder meer commerciële en private doeleinden.

Het aanvragen van dit netnummer biedt verscheidene en kostbesparende oplossingen voor ieder Rotterdams bedrijf en huishouden.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw reeds bestaande 010 nummer  koppelen aan een  Rotterdams XOIP netnummer. Dit brengt het voordeel met zich mee dat de kosten voor het gebruik van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen wegvallen. Tevens  is het mogelijk om via dit  XOIP nummer op uw  emailadres faxberichten te ontvangen.Verder kunt u ook berichten op uw SKYPE adres of op uw mobiele telefoonnummer  via ditzelfde nummer ontvangen. Met het Rotterdamse netnummer kunt u dus al uw berichten op één plek binnen laten komen.

Het verzenden van faxen vanuit uw emailadres of online  wordt dankzij  XOIP dus niet beperkt.

Met de XOIP mogelijkheden bent u, indien gewenst,  24 uur per dag en overal bereikbaar. Dit is een geruststellend idee  wanneer u veel op reis bent en u bijvoorbeeld voor uw zakenkring of familie beschikbaar wilt blijven. Uw klanten en uw familie bellen tegen de reguliere lokale vaste net tarieven naar uw netnummer Rotterdam. Duidelijk en functioneel.

Met de XOIP mogelijkheden bent u, indien gewenst,  24 uur per dag en overal bereikbaar. Dit is een geruststellend idee  wanneer u veel op reis bent en u bijvoorbeeld voor uw zakenkring of familie beschikbaar wilt blijven. Uw klanten en uw familie bellen tegen de reguliere lokale vaste net tarieven naar uw netnummer in Rotterdam. Duidelijk en functioneel.

Het aanvragen van een XOIP 084 nummer kost niets, maar voor de aanvraag van een lokaal telefoonnummer in Rotterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd.

U heeft in ieder geval de mogelijkheid om een nieuw Rotterdam telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

Faxen Amsterdam

Met XOIP is het nu mogelijk om faxen per email te ontvangen en te versturen in Amsterdam . Hiervoor is het gebruik van een KPN nummer niet nodig.

Bedrijven die gevestigd zijn in Amsterdam kunnen kiezen tussen een nieuw  XOIP nummer in Amsterdam of hun huidige nummer blijven gebruiken. Naast de gratis 084 nummers beschikt XOIP ook over lokale nummers in Amsterdam. Bedrijven in Amsterdam kunnen dus  een XOIP nummer aanvragen met hun eigen 020 – kengetal.

De gesprekskosten op een lokaal XOIP nummer  zijn lager dan op de 084 nummers, maar aan het lokale XOIP nummer is een abonnement verbonden. Voor een overzicht van de kosten kunt u gaan naar Pakketten.

Het gebruik van een XOIP nummer biedt aanzienlijke voordelen voor bedrijven in Amsterdam waar faxverkeer een belangrijke rol speelt. Denk aan kantoren die veelal faxen in verband met het versturen van bestellingen, contracten en andere officiële documenten.

Het allereerste voordeel is dat er geen speciaal software nodig is voor XOIP. Wanneer iemand het XOIP nummer gebruikt om te faxen, komt het faxbericht binnen als een email attachement op het email adres. In principe kunnen kostenloos en onbeperkt faxen ontvangen worden. Dit is echter afhankelijk van het type XOIP nummer.
Een ander interessant voordeel is de mogelijkheid om faxen per email of online te kunnen versturen. Hierbij werkt XOIP met tegoeden voor het verzenden van faxen. Het tegoed kan onder andere worden opgewaardeerd door een betaling vanaf de XOIP website of met een bankoverschrijving. Tegoeden kunnen ook verdiend worden door faxen te ontvangen op een XOIP Plus nummer. Wanneer er onvoldoende tegoed aanwezig is voor een te verzenden fax, wordt de fax door XOIP verzonden op het moment dat het tegoed voldoende is opgewaardeerd.

Netnummer Amsterdam | Nummer Amsterdam

Met XOIP is het mogelijk om een nieuw Amsterdam netnummer  te verkrijgen zowel voor zakelijk als persoonlijk gebruik.

Het aanvragen van een netnummer Amsterdam biedt diverse en  interessante oplossingen voor het Amsterdamse bedrijfsleven.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw  reeds bestaande zakelijke nummer in Amsterdam  koppelen aan een  XOIP nummer Amsterdam. Dit brengt het voordeel met zich mee dat u geen gebruik hoeft te maken van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen. Tevens  is het mogelijk om via het  XOIP nummer Amsterdam faxen op uw  emailadres te ontvangen.Laat ook uw berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer  via dit nummer binnenkomen. Met het netnummer Amsterdam kunt u dus al uw berichten op een plek ontvangen.

Het verzenden van faxen vanuit uw emailadres of on line  is overigens dankzij het XOIP netnummer Amsterdam geen beperking.

Met de XOIP mogelijkheden bent u als Amsterdams bedrijf te allen tijde en wereldwijd bereikbaar voor uw locale clientèle. En uw klanten bellen voor de reguliere lokale vaste net tarieven. Overzichtelijk en praktisch.

Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Amsterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd.

U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Amsterdam telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  mogelijkheden binnenXOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.

How to email a Fax

How to email a fax in three easy steps

1. If you don’t have an account, sign up for a free XOIP account.  There are no obligations, and as a registered telecoms provider, we take your privacy very seriously. To make life easy, use the email address you will be faxing from when you sign up. *

2. Save the file you wish to fax as a .pdf, and attach it to an email.  Only the .pdf will be faxed, not the email body.

3. Send the email to 311231234@sendfax.xoip.com  replacing 311231234 with the fax number.  Be sure to enter the number in international format, where the first digits are the country code.  You don’t need to enter the 00 or +.

XOIP will send your fax to the number you entered in the email address, and will email you confirmation of whether your fax was successfully received or not.  XOIP will prompt you to upload credits, if you don’t have a sufficient balance.

Signing up for XOIP is free, and to receive faxes is free.  However, to send faxes, you will need credits to cover the cost of the outbound telephone call.  You can purchase as few or as many credits as you need online, and you don’t need to give your bank detail to XOIP.

* If you wish to use a different address to register, you will need to set up the “from” address in your profile settings, once you sign up.

If you were looking to receive a fax via email, then try <how to receive a fax by email>.

VOIP Amsterdam | SIP Amsterdam

Met het beschikbaar stellen van een lokaal XOIP telefoonnummer in Amsterdam of door het porteren van de reeds bestaande verbinding  biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Amsterdam of SIP Amsterdam. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op de XOIP website.

XOIP biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

Amsterdam is een internationale en dynamische handelsstad waarbij een XOIP nummer de oplossing biedt voor service georiënteerde bedrijven waar veel gebruikt wordt gemaakt van VOIP en SIP Amsterdam verbindingen. Een goed voorbeeld zijn de internationaal georiënteerde  call centers met thuiswerkers.

Hoe werkt dat dan?

Elke thuiswerker krijgt  een bepaald  XOIP nummer toegewezen. Zodra  een thuiswerker bijvoorbeeld inlogt op Skype weet XOIP vanzelfsprekend dat deze persoon oproepen kan aannemen.  De binnenkomende telefoontjes, die door een thuiswerker via Skype of een  SIP telefoon beantwoord worden, worden door XOIP gerouteerd naar het SIP Amsterdam of VOIP Amsterdam nummer.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Amsterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Amsterdam telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.