Netnummer Amsterdam | Nummer Amsterdam

Met XOIP is het mogelijk om een nieuw Amsterdam netnummer  te verkrijgen zowel voor zakelijk als persoonlijk gebruik.

Het aanvragen van een netnummer Amsterdam biedt diverse en  interessante oplossingen voor het Amsterdamse bedrijfsleven.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw  reeds bestaande zakelijke nummer in Amsterdam  koppelen aan een  XOIP nummer Amsterdam. Dit brengt het voordeel met zich mee dat u geen gebruik hoeft te maken van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen. Tevens  is het mogelijk om via het  XOIP nummer Amsterdam faxen op uw  emailadres te ontvangen.Laat ook uw berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer  via dit nummer binnenkomen. Met het netnummer Amsterdam kunt u dus al uw berichten op een plek ontvangen.

Het verzenden van faxen vanuit uw emailadres of on line  is overigens dankzij het XOIP netnummer Amsterdam geen beperking.

Met de XOIP mogelijkheden bent u als Amsterdams bedrijf te allen tijde en wereldwijd bereikbaar voor uw locale clientèle. En uw klanten bellen voor de reguliere lokale vaste net tarieven. Overzichtelijk en praktisch.

Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Amsterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd.

U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Amsterdam telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  mogelijkheden binnenXOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.

How to email a Fax

How to email a fax in three easy steps

1. If you don’t have an account, sign up for a free XOIP account.  There are no obligations, and as a registered telecoms provider, we take your privacy very seriously. To make life easy, use the email address you will be faxing from when you sign up. *

2. Save the file you wish to fax as a .pdf, and attach it to an email.  Only the .pdf will be faxed, not the email body.

3. Send the email to 311231234@sendfax.xoip.com  replacing 311231234 with the fax number.  Be sure to enter the number in international format, where the first digits are the country code.  You don’t need to enter the 00 or +.

XOIP will send your fax to the number you entered in the email address, and will email you confirmation of whether your fax was successfully received or not.  XOIP will prompt you to upload credits, if you don’t have a sufficient balance.

Signing up for XOIP is free, and to receive faxes is free.  However, to send faxes, you will need credits to cover the cost of the outbound telephone call.  You can purchase as few or as many credits as you need online, and you don’t need to give your bank detail to XOIP.

* If you wish to use a different address to register, you will need to set up the “from” address in your profile settings, once you sign up.

If you were looking to receive a fax via email, then try <how to receive a fax by email>.

VOIP Amsterdam | SIP Amsterdam

Met het beschikbaar stellen van een lokaal XOIP telefoonnummer in Amsterdam of door het porteren van de reeds bestaande verbinding  biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Amsterdam of SIP Amsterdam. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op de XOIP website.

XOIP biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

Amsterdam is een internationale en dynamische handelsstad waarbij een XOIP nummer de oplossing biedt voor service georiënteerde bedrijven waar veel gebruikt wordt gemaakt van VOIP en SIP Amsterdam verbindingen. Een goed voorbeeld zijn de internationaal georiënteerde  call centers met thuiswerkers.

Hoe werkt dat dan?

Elke thuiswerker krijgt  een bepaald  XOIP nummer toegewezen. Zodra  een thuiswerker bijvoorbeeld inlogt op Skype weet XOIP vanzelfsprekend dat deze persoon oproepen kan aannemen.  De binnenkomende telefoontjes, die door een thuiswerker via Skype of een  SIP telefoon beantwoord worden, worden door XOIP gerouteerd naar het SIP Amsterdam of VOIP Amsterdam nummer.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Amsterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Amsterdam telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.