VOIP Utrecht | SIP Utrecht

Met het beschikbaar stellen van een lokaal XOIP 030 – telefoonnummer in Utrecht of door het porteren van de reeds bestaande verbinding  biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Utrecht of SIP Utrecht. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op www.xoip.com/nl/wat-biedt-xoip/doorschakelen .

Xoip biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

De provincie Utrecht heeft onder meer dankzij haar centrale ligging in het land een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Veel vooraanstaande internationale bedrijven en kennisinstellingen zijn daarom te vinden in Utrecht.

Een locaal XOIP netnummer is dan de oplossing voor deze bedrijven die veelvoudig gebruik maken van VOIP en SIP Utrecht aansluitingen.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Utrecht wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw 030- telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Faxen Arnhem

Met Xoip is het nu mogelijk om faxen per email te ontvangen en te versturen in Arnhem. Hiervoor is het gebruik van een KPN nummer niet nodig.

Bedrijven die gevestigd zijn in Arnhem kunnen kiezen tussen een nieuw  XOIP nummer in Arnhem of hun huidige nummer blijven gebruiken. Naast de gratis 084 nummers beschikt XOIP ook over lokale nummers in Arnhem. Bedrijven in Arnhem kunnen dus  een XOIP nummer aanvragen met hun eigen 026 – kengetal.

De gesprekskosten van een lokaal Xoip nummer  zijn lager dan die van de 084 nummers, maar aan het lokale XOIP nummer is een abonnement verbonden. Voor een overzicht van de kosten kunt u gaan naar http://www.xoip.com/nl/nederlandse-fax-nummer-paketten .

Het hebben van een XOIP nummer geeft een aantal aantrekkelijke voordelen aan het actieve bedrijfsleven in de handelsstad Arnhem.

Een zeer interessant voordeel is dat er geen speciaal software nodig is voor XOIP. Wanneer iemand het XOIP nummer gebruikt om te faxen, komt het faxbericht binnen als een email attachement op het email adres. In principe kunnen kostenloos en onbeperkt faxen ontvangen worden. Dit is wel  afhankelijk van het soort XOIP nummer. Verder is er geen separate faxlijn meer nodig.
Een ander voordeel is de mogelijkheid om faxen per email of online te kunnen versturen. Hierbij werkt XOIP met tegoeden voor het verzenden van faxen. Het tegoed kan onder meer  worden opgewaardeerd door een betaling vanaf de XOIP website of met een bankoverschrijving. Tegoeden kunnen ook verdiend worden door faxen te ontvangen op een XOIP Plus nummer. Bij onvoldoende  tegoed voor een te verzenden fax, wordt de fax door XOIP pas verzonden op het moment dat het tegoed voldoende is opgewaardeerd.
Uitgebreidere informatie over de bovenstaande mogelijkheid, kan worden teruggelezen op www.xoip.com/nl/wat-biedt-xoip/fax-versturen.

Netnummer Groningen, nummer Groningen

Met XOIP is het mogelijk om een alternatief netnummer  in Groningen te verkrijgen.  Meer informatie hierover kunt u lezen op de XOIP website .

Het aanvragen van dit netnummer biedt aantrekkelijke voordelen voor ieder KPN abonnee in deze historische hoofdstad.

Door het gebruik van XOIP kunt u nu uw reeds bestaande telefoonnummer koppelen aan een  050- XOIP netnummer. Het gebruik van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen wordt hierdoor overbodig. Met het XOIP nummer kunt u zelfs faxberichten op uw emailadres ontvangen. Ook berichten op uw SKYPE adres of op uw mobiele telefoonnummer  kunnen via dit alternatieve 050- netnummer binnenkomen.

Alle berichten komen dus op een centrale plek binnen dankzij  dit 050- XOIP nummer!

Het verzenden van faxen vanuit uw emailadres of on line  is eveneens mogelijk via het XOIP nummer.

Met de zojuistgenoemde XOIP mogelijkheden bent u als XOIP client altijd en overal bereikbaar voor iedereen. En uw bellers betalen alleen de reguliere lokale vaste net tarieven. Overzichtelijk en praktisch.

Het aanmelden voor een XOIP 084 nummer kost u niets. Het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Groningen is ook mogelijk. U betaalt daarvoor een abonnements-prijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ). Uitgebreidere informatie is te vinden op de XOIP website.

U kunt besluiten om een alternatief XOIP telefoonnummer te kiezen of besluiten om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  opties binnen XOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.

VOIP Den Haag/ SIP Den Haag

Met het beschikbaar stellen van een 070-XOIP telefoonnummer in Den Haag of door het porteren van de reeds bestaande verbinding biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Den Haag of SIP Den Haag. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op www.xoip.com/nl/wat-biedt-xoip/doorschakelen .

Xoip biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

Den Haag is de internationale stad van Vrede en Recht. Zo zetelt in Den Haag het International Criminal Court. en huisvest zij het Vredespaleis. Vanaf de eerste Vredesconferenties in 1899 en 1907 groeide Den Haag uit tot het centrum van de wereld in zijn streven naar de vrede. Den Haag heeft uit dien hoofde veel internationale bezoekers waarbij een XOIP nummer de oplossing biedt voor deze bedrijven waar veel gebruikt wordt gemaakt van VOIP en SIP Den Haag verbindingen.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal 070 -telefoonnummer in Den Haag wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Den Haag telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Netnummer Den Haag, nummer Den Haag

Met XOIP is het mogelijk om een tweede netnummer  in Den Haag te verkrijgen.Het aanvragen van dit netnummer biedt interessante voordelen voor ieder  KPN abonnee in deze bedrijvige Zuidhollandse stad.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw  reeds bestaande telefoonnummer koppelen aan een  070- XOIP netnummer. Het gebruik van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen wordt dan overbodig. Met het XOIP nummer kunt u ook faxberichten op uw emailadres ontvangen. Zelfs berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer  kunnen via dit alternatieve netnummer binnenkomen.

Alle berichten zijn op een centrale plek te ontvangen dankzij  het  070 – XOIP nummer!

Het verzenden van faxen vanuit uw emailadres of on line  is eveneens mogelijk via het XOIP nummer.

Met de bovengenoemde XOIP mogelijkheden bent u als bedrijf en als particulier  altijd en overal te bereiken voor iedereen. En uw bellers betalen uitsluitend de reguliere lokale vaste net tarieven. Duidelijk en handig.

Het aanmelden voor een XOIP 084 nummer is gratis. Het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Den Haag is ook mogelijk. U betaalt daarvoor een abonnements-prijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) . Voor uitgebreidere informatie bezoekt u de XOIP website.

U heeft dan de mogelijkheid om het alternatieve telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  opties binnen XOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.

VOIP Rotterdam | SIP Rotterdam

Met het beschikbaar stellen van een 010-XOIP telefoonnummer in Rotterdam of door het porteren van de reeds bestaande verbinding  biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP of SIP Rotterdam. Aanvullende informatie kunt u terugvinden op de XOIP website .

XOIP biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

Rotterdam is een bedrijvige en actieve stad waarbij een XOIP nummer de oplossing biedt voor de Rotterdamse zakenwereld. Vooral voor bedrijven  die veelvoudig gebruik maken  van VOIP en SIP verbindingen. Uw relaties bellen via het 010- XOIP nummer en komen uiteindelijk via de VOIP of SIP verbinding bij u terecht.  Al bent u niet in Rotterdam! Dit geeft uw relaties het gevoel dat u altijd binnen handbereik bent.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP 084 nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Rotterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Skype

Dankzij XOIP is het mogelijk om iedere beller door te schakelen naar uw skype nummer.

Dit betekent dat uw relaties, familie en vrienden uw XOIP nummer kunnen bellen in plaats van uw skype nummer. Met dien verstande dat dit nummer is doorgeschakeld naar uw Skype nummer. U kunt dan dit gesprek op de gebruikelijke manier beantwoorden. Uitgebreidere  informatie kunt u terugvinden op de XOIP website.

Bent u niet online, dan gaat de oproep naar uw XOIP voicemail. U ontvangt daarover een bericht in uw email.

Het doorschakelen van uw XOIP nummer naar uw Skype nummer heeft zeker een aantal zeer aantrekkelijke voordelen.

Het allereerste voordeel begint met het aanschaffen van een XOIP nummer en het daarmee stopzetten van uw KPN abonnement op uw vaste telefoonlijn. Hiermee vervallen de gebruikelijke maandelijkse abonnementskosten. Het doorschakelen naar Skype kost u niets en uw bellers betalen de normale tarieven.

Een ander voordeel is dat met een Nederlands XOIP nummer een virtuele vestiging in Nederland wordt gesimuleerd. Zodra u gebeld wordt  op dit nummer, neemt u de gesprekken aan via Skype waar u dan ter wereld ook bent. Het bereikbaar zijn op een “lokaal” nummer in plaats van via Skype geeft een vertrouwelijk gevoel bij bijvoorbeeld uw klanten. Hoe u een XOIP lokaal nummer kunt aanvragen, kunt eveneens terugvinden op de website.

Ook wanneer u veel onderweg bent, kunt u gebeld worden op uw XOIP nummer in plaats van op uw mobiele nummer. Wanneer u niet kunt opnemen of uw Skype staat uit, gaan deze oproepen automatisch naar uw voicemail.

Het bovenstaande is uitsluitend mogelijk wanneer u uw Skype programma kunt configureren. Meer informatie over het configureren leest u terug op de XOIP website onder het kopje Skype connect.

Faxen Utrecht

Met XOIP is het nu mogelijk om faxberichten per email te ontvangen en te versturen in Utrecht. Dit kan zonder het gebruik van een KPN nummer.

Alle zakelijke instellingen en zelfs particulieren in Utrecht kunnen kiezen tussen een nieuw  XOIP nummer in Utrecht of hun huidige nummer blijven gebruiken. Naast de gratis 084 nummers beschikt XOIP ook over lokale nummers in Utrecht. Er kan dus  een XOIP nummer worden aangevraagd met het 030 – kengetal.

De gesprekskosten van een lokaal XOIP nummer  zijn lager dan van een 084 nummer, maar aan het lokale XOIP nummer is daarentegen een abonnement verbonden.

Het gebruik van een XOIP nummer kan heel aantrekkelijk zijn. Het begint al met het besparen van kosten op de KPN lijn. Een aangename bijkomstigheid wanneer er onkosten bespaard moet worden.

Een uiterst prettig voordeel is dat er geen speciaal software nodig is voor XOIP. Wanneer een faxbericht per XOIP nummer verstuurd wordt, komt deze fax binnen als een emailattachement.  Verder kunnen in principe faxberichten gratis en ongelimiteerd  ontvangen worden. Dit is wel afhankelijk van het gekozen XOIP nummer.

Faxberichten kunnen ook  per email of online verstuurd worden. Voor het versturen van deze faxdocumenten wordt door XOIP een verzendtegoed gevraagd. Dit tegoed kan tevens worden opgewaardeerd door een betaling vanaf de XOIP website of met een bankoverschrijving. Tegoeden kunnen zelfs verdiend worden door faxen te ontvangen op een XOIP plus nummer. Wanneer er onvoldoende tegoed aanwezig is voor een faxbericht, wordt het document door XOIP pas verzonden op het moment dat het tegoed voldoende is opgewaardeerd.

Faxen Rotterdam

Met XOIP is het nu mogelijk om faxen per email te ontvangen en te versturen in Rotterdam. Een KPN nummer is hiervoor niet meer nodig.

Alle bedrijven, die gevestigd zijn in Rotterdam kunnen kiezen tussen een nieuw  XOIP nummer of hun huidige nummer blijven gebruiken. Naast de gratis 084 nummers beschikt XOIP ook over lokale netnummers. Voor de stad Rotterdam kan dus een XOIP nummer aangevraagd worden met het 010 – kengetal.

De gesprekskosten van een lokaal XOIP nummer  zijn lager dan die van de 084 nummers. Het aanvragen van een lokaal XOIP nummer komt wel met een abonnement. Uitgebreidere informatie over deze kosten kunt u lezen op de website.

Voor bedrijven die regelmatig faxen versturen, biedt het hebben van een  XOIP nummer heel wat voordelen. Ook voor kleine bedrijven of eenmanszaakjes kan het aanschaffen van XOIP nummer interessant zijn, omdat er bijvoorbeeld geen aparte faxlijn meer nodig is. Dit is een manier om kosten te besparen!

Een heel belangrijk voordeel is dat er geen speciaal software nodig is voor XOIP. Wanneer  een faxbericht wordt verzonden via een XOIP nummer, komt dit faxbericht per email binnen bij de ontvanger als een emailattachement. In principe kunnen faxberichten via het XOIP nummer gratis en onbeperkt ontvangen worden. Dit is echter afhankelijk van het gekozen XOIP nummer. Meer informatie kunt u terugvinden door hier te klikken

Een ander interessant voordeel is de mogelijkheid om faxen per email of online te kunnen versturen. Voor het verzenden van faxberichten dient vooraf wel een tegoed te worden betaald. Dit tegoed kan trouwens worden opgewaardeerd door een betaling vanaf de XOIP website of met een bankoverschrijving. Verder kunnen tegoeden zelfs verdiend worden door faxen te ontvangen op een XOIP plus nummer.

Let op! Wanneer er onvoldoende tegoed aanwezig is , wordt een fax door XOIP pas verzonden op het moment dat het tegoed voldoende is opgewaardeerd.

Voice Tweet

Met Xoip is het nu ook mogelijk om audioberichten achter te laten op social media zoals Twitter en Facebook.

U hoeft alleen maar een gratis 084 XOIP nummer aan te vragen. Het verkrijgen van een lokaal XOIP telefoonnummer is echter ook mogelijk waarvoor dan een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) wordt gevraagd. Voor uitgebreidere informatie over het aanvragen van XOIP nummers klikt u  hier.

Heeft u reeds een bestaand XOIP nummer, dan kunt u natuurlijk deze gebruiken of desnoods een ander XOIP nummer aanvragen.

Hoe werkt de Voice Tweet dan?

Na het verkrijgen van een XOIP nummer, dient u dit  XOIP nummer te koppelen aan uw eigen Twitter- of Facebookaccount. Een volledige uitleg over het configureren van uw XOIP nummer kunt u terugvinden op de website.Vervolgens dient u dit nummer te bellen om berichten in te spreken die direct worden doorgeplaatst naar uw sociale netwerken. Vrienden, familie of volgers ontvangen een link die het geplaatste audiobericht afspeelt.

Het is overigens mogelijk het eigen XOIP nummer af te schermen met een pincode, maar u kunt het ook openlaten. Hierdoor kunnen vrienden of familieleden eveneens het nummer bellen en berichten achterlaten.

Waarom Voice Tweet?

Voice Tweet is erg praktisch in sitaties waar u geen toegang heeft tot het internet. Het is een handige manier om uw familie en vrienden bij te praten over uw avonturen tijdens vakanties of wanneer u bijvoorbeeld een verslag wilt uitbrengen van een spannende wedstrijd die u heeft bijgewoond.