VOIP Utrecht | SIP Utrecht

Met het beschikbaar stellen van een lokaal XOIP 030 – telefoonnummer in Utrecht of door het porteren van de reeds bestaande verbinding  biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Utrecht of SIP Utrecht. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op www.xoip.com/nl/wat-biedt-xoip/doorschakelen .

Xoip biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

De provincie Utrecht heeft onder meer dankzij haar centrale ligging in het land een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Veel vooraanstaande internationale bedrijven en kennisinstellingen zijn daarom te vinden in Utrecht.

Een locaal XOIP netnummer is dan de oplossing voor deze bedrijven die veelvoudig gebruik maken van VOIP en SIP Utrecht aansluitingen.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Utrecht wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw 030- telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.

VOIP Den Haag/ SIP Den Haag

Met het beschikbaar stellen van een 070-XOIP telefoonnummer in Den Haag of door het porteren van de reeds bestaande verbinding biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP Den Haag of SIP Den Haag. Aanvullende informatie kunt u hierover eveneens terugvinden op www.xoip.com/nl/wat-biedt-xoip/doorschakelen .

Xoip biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

Den Haag is de internationale stad van Vrede en Recht. Zo zetelt in Den Haag het International Criminal Court. en huisvest zij het Vredespaleis. Vanaf de eerste Vredesconferenties in 1899 en 1907 groeide Den Haag uit tot het centrum van de wereld in zijn streven naar de vrede. Den Haag heeft uit dien hoofde veel internationale bezoekers waarbij een XOIP nummer de oplossing biedt voor deze bedrijven waar veel gebruikt wordt gemaakt van VOIP en SIP Den Haag verbindingen.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal 070 -telefoonnummer in Den Haag wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Den Haag telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Netnummer Den Haag, nummer Den Haag

Met XOIP is het mogelijk om een tweede netnummer  in Den Haag te verkrijgen.Het aanvragen van dit netnummer biedt interessante voordelen voor ieder  KPN abonnee in deze bedrijvige Zuidhollandse stad.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw  reeds bestaande telefoonnummer koppelen aan een  070- XOIP netnummer. Het gebruik van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen wordt dan overbodig. Met het XOIP nummer kunt u ook faxberichten op uw emailadres ontvangen. Zelfs berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer  kunnen via dit alternatieve netnummer binnenkomen.

Alle berichten zijn op een centrale plek te ontvangen dankzij  het  070 – XOIP nummer!

Het verzenden van faxen vanuit uw emailadres of on line  is eveneens mogelijk via het XOIP nummer.

Met de bovengenoemde XOIP mogelijkheden bent u als bedrijf en als particulier  altijd en overal te bereiken voor iedereen. En uw bellers betalen uitsluitend de reguliere lokale vaste net tarieven. Duidelijk en handig.

Het aanmelden voor een XOIP 084 nummer is gratis. Het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Den Haag is ook mogelijk. U betaalt daarvoor een abonnements-prijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) . Voor uitgebreidere informatie bezoekt u de XOIP website.

U heeft dan de mogelijkheid om het alternatieve telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  opties binnen XOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.

VOIP Rotterdam | SIP Rotterdam

Met het beschikbaar stellen van een 010-XOIP telefoonnummer in Rotterdam of door het porteren van de reeds bestaande verbinding  biedt XOIP de oplossing voor onder meer VOIP of SIP Rotterdam. Aanvullende informatie kunt u terugvinden op de XOIP website .

XOIP biedt dus de mogelijkheid om binnenkomende gesprekken door te schakelen naar uw gebruikelijke VOIP, SIP, SKYPE verbinding of naar uw mobiele  of vaste lijn.

Rotterdam is een bedrijvige en actieve stad waarbij een XOIP nummer de oplossing biedt voor de Rotterdamse zakenwereld. Vooral voor bedrijven  die veelvoudig gebruik maken  van VOIP en SIP verbindingen. Uw relaties bellen via het 010- XOIP nummer en komen uiteindelijk via de VOIP of SIP verbinding bij u terecht.  Al bent u niet in Rotterdam! Dit geeft uw relaties het gevoel dat u altijd binnen handbereik bent.

Spreekt deze mogelijkheid u aan, bezoek dan de XOIP website om een XOIP nummer aan te vragen. Het aanmelden voor een XOIP 084 nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Rotterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd. U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

XOIP bezit  geavanceerde zoek/vind mogelijkheden  waarbij uw oproep doorgeschakeld kan worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Skype

Dankzij XOIP is het mogelijk om iedere beller door te schakelen naar uw skype nummer.

Dit betekent dat uw relaties, familie en vrienden uw XOIP nummer kunnen bellen in plaats van uw skype nummer. Met dien verstande dat dit nummer is doorgeschakeld naar uw Skype nummer. U kunt dan dit gesprek op de gebruikelijke manier beantwoorden. Uitgebreidere  informatie kunt u terugvinden op de XOIP website.

Bent u niet online, dan gaat de oproep naar uw XOIP voicemail. U ontvangt daarover een bericht in uw email.

Het doorschakelen van uw XOIP nummer naar uw Skype nummer heeft zeker een aantal zeer aantrekkelijke voordelen.

Het allereerste voordeel begint met het aanschaffen van een XOIP nummer en het daarmee stopzetten van uw KPN abonnement op uw vaste telefoonlijn. Hiermee vervallen de gebruikelijke maandelijkse abonnementskosten. Het doorschakelen naar Skype kost u niets en uw bellers betalen de normale tarieven.

Een ander voordeel is dat met een Nederlands XOIP nummer een virtuele vestiging in Nederland wordt gesimuleerd. Zodra u gebeld wordt  op dit nummer, neemt u de gesprekken aan via Skype waar u dan ter wereld ook bent. Het bereikbaar zijn op een “lokaal” nummer in plaats van via Skype geeft een vertrouwelijk gevoel bij bijvoorbeeld uw klanten. Hoe u een XOIP lokaal nummer kunt aanvragen, kunt eveneens terugvinden op de website.

Ook wanneer u veel onderweg bent, kunt u gebeld worden op uw XOIP nummer in plaats van op uw mobiele nummer. Wanneer u niet kunt opnemen of uw Skype staat uit, gaan deze oproepen automatisch naar uw voicemail.

Het bovenstaande is uitsluitend mogelijk wanneer u uw Skype programma kunt configureren. Meer informatie over het configureren leest u terug op de XOIP website onder het kopje Skype connect.

Netnummer Utrecht | Nummer Utrecht

XOIP biedt nu de mogelijkheid om een nieuw netnummer te verkrijgen voor ieder KPN abonnee in Utrecht!!.  Aanvullende informatie hierover kunt u terugvinden op de XOIP website.

Het aanvragen van een Utrechts netnummer  geeft een aantal  aantrekkelijke uitkomsten voor bijvoorbeeld de Utrechtse nationale en internationaal georiënteerde zakenwereld.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw  reeds bestaande 030 netnummer  doorschakelen naar  een  XOIP netnummer in Utrecht. Hiermee vervalt het gebruik  van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen. Dit is kostenbesparend!  Verder kan dit Utrechtse netnummer het loket worden voor al uw binnenkomende berichten. U kunt middels dit nummer fax documenten ontvangen op uw emailadres. En zelfs berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer  kunnen via hetzelfde netnummer binnenkomen.

Met dit nieuwe XOIP netnummer is dus het versturen van faxberichten vanuit uw emailadres of on line eveneens geen beperking.

Dankzij  de XOIP mogelijkheden staat u als professioneel Utrechtse organisatie altijd in contact met uw relaties. Tegelijkertijd zijn de reguliere lokale vaste net tarieven  van toepassing wanneer uw zakenrelaties u proberen te bereiken. Efficiënt en effectief.

Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Utrecht wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd.

U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Utrecht telefoonnummer uit te kiezen of om uw reeds bestaande 030 nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  mogelijkheden binnen XOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Netnummer Amsterdam | Nummer Amsterdam

Met XOIP is het mogelijk om een nieuw Amsterdam netnummer  te verkrijgen zowel voor zakelijk als persoonlijk gebruik.

Het aanvragen van een netnummer Amsterdam biedt diverse en  interessante oplossingen voor het Amsterdamse bedrijfsleven.

Door het gebruik van XOIP kunt u bijvoorbeeld uw  reeds bestaande zakelijke nummer in Amsterdam  koppelen aan een  XOIP nummer Amsterdam. Dit brengt het voordeel met zich mee dat u geen gebruik hoeft te maken van de KPN diensten voor wat betreft de  telefoon-  en faxverbindingen. Tevens  is het mogelijk om via het  XOIP nummer Amsterdam faxen op uw  emailadres te ontvangen.Laat ook uw berichten op uw Skype adres of op uw mobiele telefoonnummer  via dit nummer binnenkomen. Met het netnummer Amsterdam kunt u dus al uw berichten op een plek ontvangen.

Het verzenden van faxen vanuit uw emailadres of on line  is overigens dankzij het XOIP netnummer Amsterdam geen beperking.

Met de XOIP mogelijkheden bent u als Amsterdams bedrijf te allen tijde en wereldwijd bereikbaar voor uw locale clientèle. En uw klanten bellen voor de reguliere lokale vaste net tarieven. Overzichtelijk en praktisch.

Het aanmelden voor een XOIP nummer is gratis, maar voor het verkrijgen van een lokaal telefoonnummer in Amsterdam wordt een abonnementsprijs van  9,50 euro (of 85 euro per jaar ) gevraagd.

U heeft dan de mogelijkheid om een nieuw Amsterdam telefoonnummer uit te kiezen of om uw persoonlijke reeds bestaande nummer te porteren.

Met de geavanceerde zoek/vind  mogelijkheden binnenXOIP kunnen uw oproepen doorgeschakeld kunnen worden naar meerdere nummers.  Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van het tijdstip van de dag.