Faxen versturen via email

Met XOIP kunt u nu ook in de volgende stappen gemakkelijk faxen per email versturen.

Allereerst maakt u een nieuw bericht aan in uw emailprogramma. In het “aan” veld vermeldt u het faxnummer gevolgd door @sendfax.xoip.com. Let op! Het nummer moet wel in een international format gegeven worden. Dus een fax dat verstuurd moet worden naar een bedrijf in Amsterdam wordt als volgt geadresseerd: [email protected]

Vervolgens voegt u het PDF bestand , dat u wilt verzenden toe als attachment aan uw email. Alleen het PDF bestand wordt meegestuurd. Tekst in het emailonderwerp of in de email zelf wordt niet meegezonden. U kunt de email op de gebruikelijke manier verzenden. U ontvangt vervolgens een automatische bevestigingsemail van XOIP dat uw email is ontvangen. Daarna ontvangt u nog een email met het bericht dat de fax al dan niet is afgeleverd.

Om misbruik te voorkomen kunt u op drie verschillende manieren uw faxmogelijkheden beschermen. Deze drie manieren kunt u onder “mijn profiel” terugvinden. Uitgebreidere informatie over het instellen van de beveiliging kunt u teruglezen op www.xoip.com/nl/fax-online-versturen .

Met deze beveiliging controleert XOIP overigens of het adres waar vanaf u de fax stuurt, overeenkomt met het door u opgegeven adres in uw XOIP account.

Het is tevens mogelijk om meerdere faxen per email te versturen.

Voor het verzenden van faxen blijft het wel van belang dat u voldoende credit heeft. Wanneer u onvoldoende tegoed heeft, zal XOIP u vragen om uw tegoed op te waarderen. De fax wordt dan pas verzonden wanneer u weer voldoende tegoed heeft.

Ondertussen kunt u onder uw XOIP account meedere nummers aanhouden. Wellicht wilt u nummers voor meerdere personen beheren of heeft u zelf verschillende nummers nodig.

Hoe moet je een fax per email verzenden via XOIP?

Een fax per email versturen in drie gemakkelijke stappen:

1. Wanneer u nog geen XOIP account heeft, meldt u zich dan nu aan voor een gratis XOIP account. Er zijn geen verdere verplichtingen verbonden aan dit account. En verder wordt uw privacy heel serieus genomen, omdat XOIP een geregisteerde Telecomprovider is.

Het gemakkelijkste is om hetzelfde emailadres te hanteren voor zowel het versturen van faxen als voor het XOIP emailaccount. Indien u een ander emailadres voor uw XOIP account wilt opgeven, dient u het “vanaf” adres in uw profiel in te stellen op het moment dat u een XOIP account aanvraagt.

2. Het faxbericht wordt als een pdf document opgeslagen en vervolgens toegevoegd aan een emailbericht. Uitsluitend het pdf document zal worden verstuurd als een faxbericht. Dus niet de tekst in het email onderwerp of in de email zelf.

3. Stuur de email naar [email protected] Vervang daarbij 311231234 met het fax nummer. Het faxnummer moet in internationaal formaat worden ingegeven. Dus voor Nederland begint het faxnummer met 31. De 00 of de + kunt u weglaten. XOIP stuurt uw fax naar het faxnummer zoals door u aangegeven in het emailadres.Daarnaast ontvangt u een bericht van XOIP dat de fax al dan niet is afgeleverd.

Wanneer u onvoldoende tegoed voor een faxverzending heeft , zal XOIP u vragen om uw tegoed op te waarderen. De fax wordt dan pas verzonden wanneer er weer voldoende tegoed aanwezig is.

Het aanvragen van een XOIP account en het ontvangen van faxberichten is gratis.Daarentegen heeft u wel voldoende tegoed nodig om faxberichten te versturen. Dit bedrag is nodig om uitgaande telefoonberichten te bekostigen. De hoogte van het tegoed , die u online nodig heeft, kunt u zelf bepalen.Verder worden er geen bankgegevens van u door XOIP gevraagd.