XOIP kan uw huidige faxnummer overnemen.

Het overnemen van uw faxnummer door XOIP duurt ongeveer 5-7 werkdagen. Hiervoor is wel van belang dat u eenjarig XOIP abonnement of een langer XOIP abonnement heeft afgesloten. Indien een nummer uit een ISDN2-abonnement geporteerd moet worden, moet XOIP alle nummers uit dit abonnement overnemen. Mocht dit het geval zijn, dan dient u een bericht te sturen naar [email protected]. Zij sturen u de nodige informatie op.

Op geporteerde nummers zijn alle XOIP diensten beschikbaar. Na portering is uw nummer echter niet meer beschikbaar voor gebruik met uw eigen fax machine of telefoon. Faxen en voicemail berichten worden vervolgens naar uw email gestuurd. Uitgebreidere informatie kunt u hier terugvinden.