Digitrieve BV en XOIP Algemene Voorwaarden

 

Digitrieve BV verkoopt een IP- communicatiedienst , genaamd XOIP , onder het XOIP handelsmerk.

 

De XOIP service maakt het mogelijk om, onder andere , voor gebruikers fax-en voicemailberichten te ontvangen in hun e-mail .

XOIP is een merknaam van Digitrieve BV. Digitrieve diensten , hierna XOIP (of XOIP diensten , de XOIP dienst , of dergelijke ) worden geleverd door Digitrieve BV onder de XOIP handelsmerk en het XOIP merk. Voor de toepassing van deze overeenkomst , kan de bedrijfsnaam Digitrieve BV en de service naam XOIP te zien zijn en door elkaar gebruikt worden.

De XOIP -service wordt u aangeboden onder de algemene voorwaarden en andere huishoudelijke regels. Digitrieve BV behoudt het recht deze algemene voorwaarden en andere operationele regels te wijzigen en veranderingen in het beleid van Digitrieve BV of XOIP diensten zullen worden gepubliceerd .

 

Door het invullen van het registratie proces , geeft u akkoord met deze voorwaarden, evenals alle andere service voorwaarden van Digitrieve BV en/of XOIP diensten.

Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de XOIP dienst verklaard door Digitrieve BV, annuleer uw inschrijving dan onmiddellijk.

 

 

1 . De DIENSTVERLENING

 

1.1 Een telefoonnummer uit de pool van XOIP nummers , die aan Digitrieve BV zijn toegewezen door de Opta , zal beschikbaar worden gesteld aan u voor uw gebruik van XOIP diensten. Digitrieve BV behoudt alle rechten op het XOIP nummer, en kan te allen tijde dit nummer intrekken of wijzigen.

1.2 Om een ​​Digitrieve BV / XOIP klant te worden en het gebruik van een XOIP-nummer worden toegekend te krijgen, moet u: ( 1 ) in staat zijn om e-mail te ontvangen ; ( 2 ) toegang hebben tot een e-mail service ; ( 3 ) aan Digitrieve BV uw eigen e-mailadres doorgeven waarnaar de berichten, die zijn naar uw XOIP-nummer zijn verstuurd, zullen worden verzonden.

 

1.3 Berichten (die een hogere limiet hebben , zoals gedefinieerd door de service parameters en gewijzigd van tijd tot tijd ) ontvangen op het aan u toegewezen XOIP-nummer zullen worden doorgestuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven aan Digitrieve BV.

 

1.4 Klanten zijn uitdrukkelijk niet de eigenaar van XOIP nummers., ze worden ter beschikking gesteld voor de XOIP diensten. Deze nummers zijn geregistreerd voor gebruik en staan onder de controle van Digitrieve BV, in overeenstemming met de Opta regels en voorschriften . Deze nummers zijn beschikbaar voor klanten die begruik willen maken van de XOIP diensten, onder deze algemene voorwaarden.

 

1.5 Je mag alleen dit nummer gebruiken zolang u klant bent van Digitrieve BV of de XOIP diensten. Het XOIP nummer is strikt persoonlijk en mag niet over gedragen worden aan derden.

 

2 . UW VERPLICHTINGEN

 

2.1 U zult het XOIP-nummer en de service gebruiken in overeenstemming met de voorschriften en instructies door Digitrieve BV aan u geleverd.

 

2.2 U mag 1 XOIP-nummer per e-mailadres gebruiken. Dit e-mailadres dient te worden ingeschreven door u en is alleen voor uw eigen gebruik. Het e-mailadres wordt niet zonder uitdrukkelijke toestemming van u gebruikt. U zult de e-mail door Digitrieve BV of XOIP verzonden naar dit e-mailadres accepteren. U bent niet verplicht om het bericht te downloaden of te lezen. Een ongelezen e-mail kunt u ongelezen verwijderen .

 

2.3 U wordt verplicht om bepaalde beperkte informatie over uzelf te verstrekken als gevraagd dit te doen door Digitrieve BV . Dergelijke informatie dient actueel, volledig en nauwkeurig te zijn . U bent verplicht om deze informatie te actualiseren , volledig en nauwkeurig te onderhouden. Deze gegevens kunnen worden verzameld in een identificatie die zal worden gerapporteerd aan de Registratiekamer .

 

2.4 U ontvangt uw PIN- code en alle andere wachtwoorden geheel vertrouwelijk en deze dient u veilig te houden. U erkent dat u volledig verantwoordelijk voor alle gebruik van je PIN- code en / of wachtwoord, en voor al het gebruik van de XOIP Services via uw PIN- code en / of wachtwoord . Elk gebruik van de XOIP Services ingelogd met uw pincode of wachtwoord of in het geval waarin een derde partij met uw wachtwoord of pincode toegang heeft tot uw account wordt geacht door u te zijn toegelaten en is op eigen risico.

 

2.5 Fair use policy: De ​​XOIP -nummers , en de XOIP service, zijn allemaal onderworpen aan een fair use principe. Digitrieve BV kan bepalen dat een gebruiker oneerlijk gebruik maakt van de dienst, en onmiddellijk de dienst in te trekken dan wel te stoppen.

 

3. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 

3.1 In het geval dat u niet aan uw verplichtingen voldoet volgens deze overeenkomst en in elk ander geval van misbruik van het nummer of van de dienst, is Digitrieve BV gerechtigd de overeenkomst met u met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder de noodzaak van afgifte een verklaring van in verzuim.

3.2 Digitrieve BV heeft het recht om uw XOIP-nummer te beëindigen, te herstellen en vervolgens na een redelijke en billijke termijn opnieuw uit te geven.

3.3 Indien u uw lidmaatschap met Digitrieve BV wilt beëindigen en u wilt uw XOIP-nummer annuleren, kunt u gebruik maken van de website om uw account te beëindigen.

 

4 . ALGEMEEN

 

4.1 Digitrieve BV aanvaardt geen aansprakelijkheid van welk type ook voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met het :

4.1.1 gebruik van het XOIP nummer of de XOIP diensten ;

4.1.2 gedeeltelijke of complete mislukking , niet-functioneren , slechte werking of functionaliteit verandering op de geleverde diensten ;

4.1.3 de inhoud van en de mogelijkheid voor anderen om deze te lezen of om het materiaal dat Digitrieve BV aan u heeft gezonden te beluisteren

4.1.4 elke situatie waarin derden berichten onderscheppen die voor u bestemd zijn.

4.1.5 In het geval van een eventuele claim door u of partijen met betrekking tot u , zal u Digitrieve BV en alle gelieerde partijen aan Digitrieve BV of XOIP, vrijwaren van dergelijke claims .

 

4.2 Omdat Digitrieve BV niet de hele keten van de communicatie kan controleren, van onze servers naar uw computer of telefoon; garandeert Digitrieve BV geenszins dat berichten die naar uw XOIP nummer in uw e-mail zullen worden afgeleverd of beschikbaar zijn op uw telefoon.

 

4.3 Digitrieve BV zal uw privacy respecteren . Vanwege het feit dat het internet een open structuur is kan Digitrieve BV niet garanderen, en je moet niet verwachten, dat persoonsgegevens of prive-communicatie prive blijft .

 

4.4 Digitrieve BV zal persoonsgegevens , zoals naam, adres , e-mailadres of telefoonnummer niet ter beschikking of doorverkopen aan derden .

 

4.5 Door het gebruikmaken van de XOIP dienst, gaan de gebruikers akkoord met het ontvangen van commerciële faxen gestuurd naar XOIP nummers.

4.5.1 Zodra een gebruiker niet langer een XOIP- lid wenst te zijn , zal Digitrieve BV ophouden met het verzenden van commercieel georiënteerd faxen naar de gebruiker in kwestie .

 

4.6 Digitrieve BV kan op elk gewenst moment automatisch deze voorwaarden wijzigen door:

4.6.1 een herziene voorwaarden op de xoip.com , xoip.nl of digitrieve.com World Wide Web website , en / of

4.6.2 informatie te sturen over de gewijzigde voorwaarden van het e-mailadres dat u Digitrieve BV hebben verstrekt .

4.6.3 U bent zelf verantwoordelijk om de genoemde websites te merken van deze wijzigingen te verkrijgen . U vindt deze gewijzigde voorwaarden te accepteren , zolang u klant bent van Digitrieve BV en / of de XOIP service.

 

4.7 Digitrieve BV behoudt zich het recht te wijzigen of de dienst te stoppen met of zonder kennisgeving aan u . Digitrieve BV is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij indienDigitrieve haar recht de dienst te wijzigen of stoppen, moet uitoefenen.

 

4.8 Digitrieve behoudt zich het recht voor om niet-actieve nummers en nummers in te trekken met onvoldoende gebruik.

4.8.1 Gebruikers worden verwacht dat ten minste een bericht per maand wordt ontvangen en het genereren van ten minste 5 minuten van het verkeer per maand.

4.8.2 Digitrieve BV kan een telefoonnummer dat onvoldoende inkomsten genereerd om de kosten van het handhaven van dat nummer te dekken intrekken.

4.8.3 Indien een ​​nummer op een bepaald moment niet wordt ingetrokken sluit dit nog niet uit dat Digitrieve BV in de toekomst dit nummer niet alsnog intrekt.

 

4.9 Digitrieve BV en haar diensten zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst en de prestaties en de vervulling daarvan kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in overeenstemming met de aard van het geschil.

4.9.1 Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels . Voor zover er een conflict optreedt met betrekking tot de interpretatie van deze voorwaarden , zal de tekst en uitleg van deze voorwaarden in de Engels taal doorslaggevend zijn.

 

5. AUTEURS-EN MERKENRECHT

 

5.1 De inhoud van deze website is: Van Copyright © 2005 Digitrieve BV. Alle rechten voorbehouden. XOIP is een geregistreerd handelsmerk van Digitrieve BV.

 

6. Geen AANSPRAKELIJKHEID met terugwerkende kracht

6.1 Digitrieve BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid met terugwerkende kracht voor enige door Exit naar Europa CV, XOIP BV, Tiscali BV, of enige andere partij die direct of indirect in enig opzicht verband hield met de XOIP dienstverlening in het verleden verrichte activiteiten.

6.2 Digitrieve BV is een volledig zelfstandige onderneming naar XOIP BV. XOIP BV is (of was op een bepaald moment) eigendom van Tiscali BV. Digitrieve BV is geen eigenaar en is op geen enkele manier verbonden aan XOIP BV, anders dan op grond van de aankoop van de user-base, merknaam en diverse andere activa van XOIP BV en Tiscali BV.

 

7. DIGITRIEVE BV COMMERCIAL FAX BELEID

 

7.1 Digitrieve BV zullen persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer niet ter beschikking aan derden stellen. De rest van de commerciële fax beleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7.2 Met verwijzing naar punt 4.5 van de algemene voorwaarden, kan Digitrieve BV commerciële faxberichten versturen naar nummers XOIP van tijd tot tijd.
7.2.1 Faxen worden verzonden naar inactieve nummers, om de kosten van nummers die niet regelmatig gebruikt worden te dekken.

 

7.3 Niet meer dan 1 commerciële fax per week kan worden gestuurd naar de gebruikers, die niet regelmatig gebruik maken van de hun toegewezen XOIP nummer. Het is waarschijnlijk dat minder dan dit maximum aantal faxberichten zullen worden verzonden.

 

7.4 Gebruikers die dergelijke commerciële faxen van XOIP niet willen ontvangen, moeten ofwel zorgen dat zij een fax per maand ontvangen of versturen, of moeten hun eigen nummer bellen voor minstens 30 seconden in die maand.