Nummer types

Als u zich aanmeldt voor een fax- of voice-abonnement, moet u een telefoonnummer selecteren. Voor bepaalde abonnementen kunt u kiezen tussen geografische nummers en nationale nummers. Geografische nrs zijn reguliere vaste telefoonnummers met een net code die een specifieke stad of plaats aangeeft, bijvoorbeeld 020 voor Amsterdam. Nationale nrs hebben een net code die niet aan een specifieke stad gebonden is; in Nederland zijn dit de net codes 085 of 088. Als u een geografisch nummer wilt moet u in de betreffende stad gevestigd zijn. Nationale nummers kennen deze restrictie niet maar voor deze nummers moet u nog steeds wel fysiek gevestigd zijn in Nederland.

XOIP 084/087-nummers

XOIP exploiteert een specifiek nationaal nummertype met netcode 084 of 087 dat speciaal is bestemd voor IP-telecommunicatiediensten. Vroeger kon het beltarief van deze nummers hoger worden gesteld door de serviceprovider maar dat is sinds medio 2023 niet meer toegestaan. Alle 084 en 087 nummers moeten sindsdien worden afgerekend op het reguliere nationale tarief, wat betekent dat bellers geen toeslag betalen bovenop hun reguliere belkosten. Het enige verschil met 085/088-nummers is dat de 084 en 087 nummers van XOIP niet kunnen worden uitgeporteerd.

Uw bestaande telefoonnummer porteren naar XOIP

In plaats van een nieuw nummer aan te vragen kunt u ook uw bestaande vaste nummer meenemen naar XOIP, bijvoorbeeld omdat u uw vast lijn wilt opzeggen. U krijgt hiertoe de optie wanneer u uw abonnement aanmaakt. U moet een recente factuur uploaden met het te porteren nummer erop, om te bewijzen dat u de nummerhouder bent. XOIP rekent een eenmalig bedrag om de administratieve kosten te dekken. Deze kosten worden gespecificeerd in uw abonnementsprijs. Het porteren duurt ongeveer 5-7 werkdagen. U kunt uw nummer op elk gewild moment weer porteren naar een nieuwe service provider. In dat geval betaalt u wel opnieuw de administratieve kosten.