voicemail

Basisinformatie

Alle XOIP-nummers hebben voicemail.

→ Hoe kunt u die activeren?
 1. Meld u aan by de website door uw e-mailadres en wachtwoord in de rechterbovenhoek van de website in te vullen.
 2. Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten.
 3. Selecteer 'mijn xoip'.
 4. Selecteer 'mijn nummers'.
 5. Selecteer het XOIP-nummer dat u wilt configureren. Klik op de knop Bewerken die ernaast staat.
 6. Onder "nummerservices" selecteert u “Spraak en fax”.
 7. Sla uw wijzigingen op.


→ Hoe kunt u die deactiveren?
 1. Indien u uw XOIP-nummer hebt ingesteld om alleen faxen te ontvangen, wordt voicemail uitgeschakeld. Dat kunt u doen in uw voicemailsysteem of in uw account.
 2. Ga in uw voicemailsysteem naar het hoofdmenu, druk op 6 voor de doorstuuropties en selecteer vervolgens optie 4.
 3. Voer in uw account de volgende stappen uit:
 4. Meld u aan by de website door uw e-mailadres en wachtwoord in de rechterbovenhoek van de website in te vullen.
 5. Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten.
 6. Selecteer 'mijn xoip'.
 7. Selecteer 'mijn nummers'.
 8. Selecteer het XOIP-nummer dat u wilt configureren. Klik op de knop Bewerken die ernaast staat.
 9. Onder "nummerservices" selecteert u “Alleen fax".
 10. Sla uw wijzigingen op.

Wanneer iemand uw nummer belt

Als uw nummer wordt doorgeschakeld (zoals bijv. naar uw telefoon), probeert XOIP eerst de oproep te verbinden. Indien er geen verbinding kan worden gemaakt of u niet opneemt, wordt de oproep doorgeschakeld naar voicemail. Indien u uw oproepen niet doorstuurt, neemt XOIP voicemail automatisch op.

Indien de beller een fax stuurt, detecteert XOIP dat en stuurt de fax naar uw e-mail.

U kunt instellen hoelang XOIP de telefoon laat bellen voordat hij overschakelt op voicemail.

→ Hoe de overschakeltijd instellen?
 1. Meld u aan by de website door uw e-mailadres en wachtwoord in de rechterbovenhoek van de website in te vullen.
 2. Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten.
 3. Selecteer 'mijn xoip'.
 4. Selecteer 'mijn nummers'.
 5. Selecteer het XOIP-nummer dat u wilt configureren. Klik op de knop Bewerken die ernaast staat.
 6. In het gedeelte "Uw XOIP-nummer doorsturen" voert u in hoelang (in seconden) XOIP moet wachten voordat hij overschakelt op voicemail.
 7. Sla uw wijzigingen op.

Uw bellers begroeten

Uw nummer nodigt uw beller automatisch uit een boodskap achter te laten met een standaard begroeting: "Welkom bij de XOIP-mailbox van 0123456789. gelieve uw bericht in te spreken na de toon."

U kunt uw eigen begroeting opnemen die XOIP zal gebruiken om uw bellers te begroeten.

→ Hoe uw begroeting opnemen?
 1. Via de telefoon uw voicemailsysteem openen.
 2. Ga naar het hoofdmenu (wacht tot u er automatisch terechtkomt of druk op 9).
 3. Druk op 4 voor uw begroetingsopties.
 4. Druk op 3 om uw persoonlijke begroeting op te nemen.
 5. Na de opname kunt u uw begroeting aanvaarden (1), herbeluisteren (2) of opnieuw opnemen (3).

Met XOIP kunt u een tijdelijke begroeting openemen voor als u bijvoorbeeld op vakantie gaat of het land verlaat. schakelen tussen uw gewone en tijdelijke begroeting is bijzonder eenvoudig.

Hoe uw tijdelijke begroeting opnemen
 1. Via de telefoon uw voicemailsysteem openen.
 2. Ga naar het hoofdmenu (wacht tot u er automatisch terechtkomt of druk op 9).
 3. Druk op 4 voor uw begroetingsopties.
 4. Druk op 4 om uw tijdelijke begroeting op te nemen.
 5. Na de opname kunt u uw begroeting aanvaarden (1), herbeluisteren (2) of opnieuw opnemen (3).

Hoe uw tijdelijke begroeting uitschakelen
 1. Via de telefoon uw voicemailsysteem openen.
 2. Ga naar het hoofdmenu (wacht tot u er automatisch terechtkomt of druk op 9).
 3. Druk op 4 voor uw begroetingsopties.
 4. Druk op 1 om uw tijdelijke begroeting uit te schakelen.
 5. Uw persoonlijke begroeting wordt automatisch geactiveerd.

Hoe uw begroeting eenvoudig gebruiken?
 1. Via de telefoon uw voicemailsysteem openen.
 2. Ga naar het hoofdmenu (wacht tot u er automatisch terechtkomt of druk op 9).
 3. Druk op 4 voor uw begroetingsopties.
 4. Druk op 3 om uw persoonlijke begroeting te gebruiken en op 4 om uw tijdelijke begroeting te gebruiken.
 5. Beluister de begroeting.
 6. De begroeting aanvaarden (1), beluisteren (2) of opnieuw opnemen (3).

Voicemails in uw e-mail

Uw voicemails worden naar uw e-mail verzonden als bijlage in wav-indeling. U kunt ze beluisteren op uw pc.

Uw voicemail openen via uw mobiele telefoon.

Als u uw XOIP-nummer opbelt vanaf uw mobiele telefoon herkent XOIP u. U hoort uw nieuwe berichten en komt vervolgens in het hoofdmenu terecht.

Om erkend te worden moet uw mobiele telefoonnummer ingesteld zijn in uw nummerinstellingen.

→ Hoe automatisch herkend worden?
 1. Meld u aan bij de website door uw e-mailadres en wachtwoord in de rechterbovenhoek van de website in te vullen.
 2. Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten.
 3. Selecteer 'mijn xoip'.
 4. Selecteer 'mijn nummers'.
 5. Selecteer het XOIP-nummer dat u wilt configureren. Klik op de knop Bewerken die ernaast staat.
 6. Vul in het gedeelte "Verificatie" uw mobiele telefoonnummer in.
 7. Sla uw wijzigingen op.
Merk op dat XOIP u om veiligheidsredenen niet zal herkennen vanaf uw vaste telefoon. Zie hieronder om vanaf uw vaste telefoon te bellen.

Uw voicemail openen via een andere telefoon

Bel uw eigen XOIP-nummer. U hoort uw begroeting met de vraag een voicemail achter te laten.

 • Druk op
 • Voer uw PIN-code in
 • Druk op
 • U komt in het hoofdmenu terecht.
Eventuele nieuwe berichten worden afgespeeld. U komt vervolgens in het hoofdmenu terecht.
Op het ogenblik van uw inschrijving voor uw XOIP-nummer werd u een numerieke PIN-code toegewezen. U kunt deze PIN bijwerken op de website. Opgelet: het wachtwoord dat u gebruikt om aan te melden bij de website is niet hetzelfde als uw PIN-code.
→ Hoe uw PIN wijzigen?
 1. Meld u aan by de website door uw e-mailadres en wachtwoord in de rechterbovenhoek van de website in te vullen.
 2. Klik hier als u uw wachtwoord vergeten bent.
 3. Selecteer 'mijn xoip'.
 4. Selecteer 'mijn nummers'.
 5. Selecteer het XOIP-nummer dat u wilt configureren. Klik op de knop Bewerken die ernaast staat.
 6. Ga naar het onderdeel 'verificatie' en voer uw nieuwe PIN-code in.
 7. Sla uw wijzigingen op.

Uw voicemail beluisteren

Het hoofdmenu

Zodra u uw berichten hebt beluisterd komt u in het hoofdmenu terecht. U kunt op ieder moment terugkeren naar het hoofdmenu door te drukken op.

In het hoofdmenu kunt u drukken op

om uw nieuwe berichten te openen.

uw oude berichten en memo's te openen.

een memo op te nemen.

een begroeting op te nemen en te kiezen.

uw mailbox op te ruimen.

uw doorstuuropties in te stellen.

uw voicemailtaal te wijzigen.

 

Navigeren door nieuwe en de oude berichten

Druk in het hoofdmenu op of om uw nieuwe of oude berichten op te halen.

Druk op om een lijst van opties te beluisteren.

U kunt drukken op

om naar het vorige bericht te gaan

om het huidige bericht te herhalen

om naar de volgende berichten te gaan

voor details van de oproep

om het bericht opnieuw naar uw e-mailadres te sturen

om het bericht te verwijderen

 

Een memo openemen

Druk in het hoofdmenu op om een memo op te nemen en naar uw e-mail te sturen. U memo wordt samen met uw oude berichten opgeslagen in uw mailbox.

Neem uw memo op na de toon en druk op .

→ Hoe uw opname herbeluisteren en opslaan?
 1. Zodra u uw memo hebt opgenomen en op # hebt gedrukt, beschikt u over de volgende opties:
 2. De opname aanvaarden. Druk op 1.
 3. De opname herbeluisteren. Druk op 2.
 4. Ze opnieuw opnemen. Druk op 3.
 5. Afsluiten zonder wijzigingen op te slaan. Druk op 4.

 

Uw begroeting opnemen en wijzigen

Druk in het hoofdmenu op om het begroetingsmenu te openen.

U kunt ervoor kiezen uw bellers te begroeten met

 • de standaard begroeting
 • uw persoonlijke begroeting
 • uw tijdelijke begroeting

Standaard is uw standaard begroeting actief. Bellers worden begroet met: "Welkom bij de XOIP-mailbox van 012 345 6789 (uw nummer). Gelieve uw bericht in te spreken na de toon. Als u gedaan hebt, haakt u in of druk op hekje."

Druk op

om uw persoonlijke begroeting op te nemen of te activeren

de standaard begroeting tegebruiken
U kunt ervoor kiezen een tijdelijke begroeting op te nemen die u kunt gebruiken als u bijvoorbeeld op vakantie gaat of het land verlaat. Met XOIP is schakelen tussen uw gewone en tijdelijke begroeting eenvoudig.

Druk op om uw tijdelijke begroeting op te nemen of te activeren.

→ Hoe uw opnames herbeluisteren en opslaan?
 1. Zodra u uw begroeting hebt opgenomen en op # hebt gedrukt, beschikt u over de volgende opties:
 2. Druk op 1 om de opname als uw begroeting te gebruiken.
 3. De opname herbeluisteren. Druk op 2
 4. Ze opnieuw opnemen. Druk op 3.
 5. Afsluiten zonder wijzigingen op te slaan. Druk op 4.

 

Uw mailbox opruimen

Druk in het hoofdmenu op om uw mailbox op te ruimen.

U kunt vervolgens drukken op

om alle nieuwe berichten als oud te markeren

alle oude berichten te verwijderen

alle nieuwe berichten te verwijderen

 

Uw oproepen doorsturen

Druk in het hoofdmenu op om het doorstuurmenu te openen.

Druk op

om oproepen op uw XOIP-nummer rechtstreeks door te sturen naar uw voicemail.

om oproepen op uw XOIP-nummer rechtstreeks door te sturen naar de telefoon waar u momenteel mee belt.

om uw oproepen door te sturen naar een ander nummer. U wordt verzocht dit nummer in te voeren.

om uw nummer in te stellen om alleen faxen te ontvangen.

 


De voorwaarden om uw numer te kunnen doorsturen hangen af van uw type nummer en pakket. Bekijk hier onze pakketten.

 

Uw voicemailtaal wijzigen

Druk in het hoofdmenu op om het taalmenu te openen.

Druk op

voor Engels.

voor Nederlands.